CCC President, Nelson Chamisa, has said he almost became a soldier. Chamisa said addressing at a rally that he withdrew at the last minute out of fear of dying in training.

“…Saka hakuna chemasoja chandingaudzwa.  Vamwe venyu hamuzvizive kuti ndakanga ndaronga zano ndabva kwaGutu rokuti ndaida kuita musoja. Ndokubva ndatoenda kunoita ma medical tests, ndikatoenda kuma interview, nevamwe vainzi Gamwe. KuAirforce, ndaifanira kunoita pilot. Zvapera izvozvo ndo ndati ‘haaaha handisi kuzonofa here ku training?'”

Nelson Chamisa was addressing party supporters ahead of the 2023 elections where he hopes to become the next president of Zimbabwe.