Ximex Dealer Boss Pangolin’s Family Explains Why There Are No Pictures Confirming His Death

Ximex dealer Tafadzwa Murengwa’s family has revealed why there are no photos confirming his death.

According to the Zimbabwe Republic Police (ZRP), Murengwa, popularly known as Boss Pangolin, committed suicide by drinking Dichlorvos 100 EC Insecticide. The statement released by the police read:

The ZRP confirms that Tafadzwa Russell Murengwa (29) who was wanted for the callous murder of Samantha Ruvimbo Dzapata (28) in Harare on 29/07/22, committed suicide by drinking Dichlorvos 100 EC Insecticide in Gletwin area, Shawasha Hills, Harare last night.

There have been conspiracies surrounding Murengwa’s death with social media users saying there is a possibility he is alive given that there are no pictures to confirm his death.

Ximex dealers’ chairman only identified as Mhofu however debunked the conspiracy theories and confirmed Boss Pangolin’s death.

In an interview with a local tabloid, Mhofu also explained why it has taken long for Boss Pangolin to be buried. He said:

Pango zvekushaya akashaya zveshuwa. Hakusi kunyeba. Ichokwadi. Mangwana pachaitwa postmortem kuParirenyatwa ye forensic nekuti varikuda kuziva kuti akanwa mushonga nguvai uye akazofa nguvai sekuti chiitiko ichi chakaitika ane mapurisa chete uye mapurisa ndiwo anoziva kushaya kwakaita munhu uyu panguva yavakanga vainaye vakuenda naye vamusunga. Saka zvatora nguva yakareba nekuti Pango akanga arimusungwa uye ashaya nyaya dzake ndokubva dzatanga kumboferefetwa kuti vakwanise kuziva kuti zvii zvakaitika mukuzonopfura kwaakaita nemusikana wake.

Mhofu also revealed that some of his fellow dealers are snubbing Boss Pangolin’s funeral wake. He said mourners are gathered in Chishawasha. A funeral service will be held on Wednesday morning before mourners proceed to Guruve where his remains will be interred.

Mhofu dismissed claims that the funeral was fake and that Boss Pangolin was alive and had succeeded in skipping the border. He also answered questions why there were no pictures confirming Boss Pangolin’s death. He said no pictures were taken because of police investigations.

Mhofu said pictures will likely be shared starting Tuesday after the postmortem has been concluded. He said:

Saka Pango zvekushaya akashaya. Yes I understand vanhu varikutaura kuti sei pasina ma pictures sezvatakaona ma picture emusikana akashaya, Pango hapana picture yati yaonekwa. Hongu, Pango haasati akuonekwa ma pictures ake nekuti munhu anga ari musungwa uye nyaya iyi yanga ingori pakati pa Pango nemapurisa. Saka hapana kuita mukana wekuti patorwe ma pictures nekuti hapana aikwanisa kupinda pakati pebasa ranga richimboitwa ne mapurisa. Saka mapurisa paapedza basa rawo vazopa mvumo rekuti aenda hake anoitwa postmortem. Then from there anokwanisa kuchionekwa, ma picture anogona kuzoonekwa, I’m sure after postmortem. Saka zvekunzi akabuda munyika haapo rufu rurikuitwa idummy hapana rufu ruripo aiwa manyepo. Rufu ruripo. Kuda kwekungoti rufu kana ruchinge riri kuma dale dale runonyatsonetsa kunzwa ngoma yacho ichirira. Saka vanhu varikukahadzika nazvo. Asi rufu ruripo. Zvekuti mangwana after postmortem I’m sure ma picture anogona kutanga kuoneka uye pachaitwa service zvichabva zvabuda pachena kuti zveshuwa mukomana akatisiya.